آیا طلا می تواند تا "«روز استقلال آمریکا» به سطح 1300 دلاری افزایش یابد؟
۱۲۷۸/۱۰/۱۱