عرضه شمش های یک گرمی ۲۴ عیار پارسیس در بسته های محدود در بانک کارگشایی
۱۳۹۶/۹/۲۶

عرضه شمش های یک گرمی ۲۴ عیار پارسیس در بسته های محدود در بانک کارگشایی شعبه مرکزی تهران راس ساعت ۱۶ امروز (  ۹۶/۰۹/۲۶) انجام می گردد. خیابان مولوی - میدان محمدیه پلاک ۵۸۷

گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا