شمش
10 گرمی

GOLD BAR
1,971,810   تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
اضافه کردن به سبد خرید
فلز: طلا   Precious Metal: Gold
عیار: 999/9   Purity: 999/9
وزن: 10 گرم   Weight: 1 ounce
ابعاد شمش: 32 × 20 میلیمتر   Dimension: 32 × 20 mm
ضخامت: 0.834 میلیمتر   Thickness: 0.834 mm
ابعاد شناسنامه: 54 × 8.65 میلیمتر   Certificate Size: 54 × 8.65 mm
Assay and Guaranted By: Zarmehr Group Accredited Labratoty
تضمین کننده کیفیت: آزمایشگاه آکرودیته گروه صنعتی معدنی زرمهر

1 gr  | 2.5 gr  | 5 gr  | 10 gr  | 1 ounce
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا