شمش های طلا

 
شمش 1 اونسی
6,688,000 تومان
شمش 10 گرمی
2,190,000 تومان
شمش 5 گرمی
1,111,000 تومان
شمش 2.5 گرمی
561,000 تومان
شمش 1 گرمی
233,000 تومان