شمش 1 اونسی طلا
13,220,000 تومان
شمش 10 گرمی
4,276,000 تومان
شمش 5 گرمی
2,166,000 تومان
شمش 2.5 گرمی
1,103,000 تومان
شمش 1 گرمی
475,000 تومان