شمش 1 اونسی طلا
17,569,000 تومان
شمش 10 گرمی
5,689,000 تومان
شمش 5 گرمی
2,860,000 تومان
شمش 2.5 گرمی
1,437,000 تومان
شمش 1 گرمی
584,000 تومان