شمش 1 اونسی طلا
9,678,000 تومان
شمش 10 گرمی
3,151,500 تومان
شمش 5 گرمی
1,591,400 تومان
شمش 2.5 گرمی
800,900 تومان
شمش 1 گرمی
328,700 تومان