شمش
1 گرمی

GOLD BAR
239,800   تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
اضافه کردن به سبد خرید
فلز: طلا   Precious Metal: Gold
عیار: 999/9   Purity: 999/9
وزن: 1 گرم   Weight: 1 gram
ابعاد شمش: 15.34 × 9.78 میلیمتر   Dimension: 15.34 × 9.78 mm
ضخامت: 0.365 میلیمتر   Thickness: 0.365 mm
ابعاد شناسنامه: 54 × 8.65 میلیمتر   Certificate Size: 54 × 8.65 mm
Assay and Guaranted By: Zarmehr Group Accredited Labratoty
تضمین کننده کیفیت: آزمایشگاه آکرودیته گروه صنعتی معدنی زرمهر

1 gr  | 2.5 gr  | 5 gr  | 10 gr  | 1 ounce
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا
گواهینمامه بین المللی ساخت و پرداخت و فروش شمش های طلا